Sayfa: [1]
Yazdır
Gönderen Konu: FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS TANIMLARI  (Okunma Sayısı 18125 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
SiteEditörü
Genel Yönetici
*****

Karma: 32
Mesaj Sayısı: 252


Paylaşmayı bilmeyenler yalnızlığa mahkumdur...


WWW
« : Ağustos 11, 2007, 02:57:22 ÖÖ »FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS TANIMLARI
 

I. YARIYIL
 

 Fizik-I

Fizik ve ölçme, Vektörler, Tek boyutlu hareket, İki boyutlu hareket, Hareket kanunları, Dairesel hareket, iş ve enerji, Enerjinin korunumu ve değişimi, Çizgisel momentum ve çarpışmalar, Katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi, Yuvarlanma hareketi, Açısal momentum, Statik denge ve esneklik, Basit sistemlerin serbest salınımları, Çok serbestlik sistemlerin salınımları, Zorla salınımlar, ilerleyen dalgalar, Yansıma Modülasyon, Atmalar ve dalga paketleri, Girişim ve kırınım, Ses ve sesin yayılması.

Kimya-I

Atomun yapısı, Kimyasal bağlar, Molekül geometrisi, Kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, Çözeltiler I, Kimyasal kinetik ve kimyasal denge, Kimyasal termodinamik.

Matematik-I

Ön bilgilerin hatırlatılması, Küme kavramı ve kümelerle işlemler, Gerçel sayılar ve özellikleri, Fonksiyonlar, Limit, Süreklilik, Türev ve uygulamaları.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

 

Türkçe-I: Yazılı Anlatım

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; Çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ; resmî yazılar, bilimsel yanlar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

 Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, eğitimin sosyal, psikolojik, felsefî ve tarihî temelleri, Türk eğitim sistemi.

II. YARIYIL
 

 Fizik-II

Elektrik alanlar, Gauss kanunu, Elektrik potansiyeli, Dalga ve di elektrik, Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Magnetik alanlar, Magnetik alan kaynakları, Faraday kanunu, İndüktör, Alternatif akım devreleri, Elektromagnetik dalgalar, Yarı iletkenler, Diyot ve devreleri, Transistörler, Yükseltici devreleri, Osilatörler, Servor sistemleri, İşlemci yükselticiler, Elektronik sayma sistemleri.

 Kimya-II

Gazlar, Sıvılar, Çözeltiler II, Katılar, Ametaller, Metaller

 Matematik-II

İntegral ve integral alma yöntemleri, Sayısal integralleme, İntegral uygulamaları, Kutupsal koordinatlar, Eğri ve eğri parçasının uzunluğu.

 Türkçe-II: Sözlü Anlatım

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozukluklar ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, gür okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknik­leri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anla­ma, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi.

 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

 Okul Deneyimi-I

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

 

III. YARIYIL
 

Biyoloji-I(Genel Biyoloji)

Bilim ve bilimsel yöntem, Canlı-cansız yapılar, enerji metabolizması, enzimler, hücre bölünmesi, döllenme ve embriyoloji, canlıların sınıflandırılması, bitki ve hayvan dokuları, bitki ve hayvan fizyolojisi, organ sistemleri, kimyasal haberleşme ve hayvan-bitkilerde davranış.

Kimya-III

Kimyasal Analiz, Kimyasal analiz sonuçların değerlendirilmesi, Gravimetrik analiz, Volimetrik analiz, Sulu çözeltilerin kimyası, Çöktürme titrasyonları, İndirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, Aletli analizler.

Matematik-III

Diziler ve yakınsaklığı, Senler ve yakınsaklığı, Kuvvet sezileri, Seziye açılımlar,

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Matematik ve fen altyapısı beklenmeksizin, bilgisayarla hiç veya çok az deneyimi olanlara bir derste bilgisayara girişi amaçlar. Dersin içeriği, bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımlarına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, Internet, e-posta (e-mail), ve WWW bilgi ağı kullanımları ile ilgili HTML ve JAVA programlama ünitelerini kapsar.

Yabancı Dil-I

Gelişim ve Öğrenme

Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, Ahlâki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklıklar.

IV. YARIYIL
 

Biyoloji-II (Bitki ve Hayvan Fizyolojisi)

Canlı sistemlerde enerji akışı, Oksijenli yanma, hücre zarından madde tanınması, bitki metabolizması, bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme, hayvanlarda beslenme, hayvanlarda solunum, hayvanlarda dolaşım, hayvanlarda boşaltım, hayvanlarda haberleşme ve homeostasis.

Fizik-III

Yıldız kavramı, Uzay enerjisi, Galaksiler, Güneş sistemleri ve diğer sistemler, Güneş sisteminin içindeki cisimler, Ayın evreleri, Kepler yasaları, Uzaydaki görecelilik hareketi, Uzay zamanı, Haberleşme uyduları ve çalışma prensipleri, Kara delikler, Uzayda uzaklık tespiti.

Kimya-IV

Alkanlar, Alkenler, Halkalı alifatik bileşikler, Alkinler, Aromatik bileşiklerin reaksiyonları, Amino asitler, Peptidler-Proteinler, Enzimler, Metabolik çevrimler, Membran yapı ve fonksiyonu, Metabolik regülasyon sistemleri.

Matematik-IV

Diferensiyel denklem kavramı, Diferensiyel denklem çözümleri, Birinci basamaktan diferensiyel denklemler, Yüksek basamaktan diferensiyel denklemler.

Temel Bilgisayar Bilimleri

Bu dersin amacı programlama elemanlarını anlamak, tasarlamak ve uygulamak için gerekli temel altyapıyı oluşturmaktır. Dersin içeriği bilgisayar sistemlerinin temeline giriş, bilgisayar organizasyonu, UNIX işletim sistemi, algoritma ve programlamaya girişi kapsar. Ayrıca, bilgisayar ağ yapısı temeli, ağ yapısı işletim sistemleri, server ve kullanıcılar, yerel bilgisayar ağlarıyla ilgili temel bilgileri kapsar.

Yabancı Dil-II

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.

V. YARIYIL
 

Fizik-IV

Fotoelektrik olayı, Kompton olayı, Heisenberg’in belirsizlik ilkesi, Spektrum Çizgileri, İzafiyet teorisi, Lazer, Einstein’in enerji denklemi, Plank’ın enerji denklemi, Kütle çekim kuvvetleri, Süper iletkenler, Maddenin dördüncü hali ve mutlak Isı kavramı, Radyoaktif parçalanma.

Biyoloji-III (Canlılar ve Çevre)

Canlıların sınıflandırılması, Bakteriler, Protistler, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar,

Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-I

İlköğretim 6-8 fen bilgisi takımlarıyla yapılabilecek deneyler.

Matematik-V

Olasılık ve istatistiğin temel kavramları, Veri toplama, Permütasyonlar, Kombinasyonlar, Olasılık, Dağılımlar, Örneklem seçimi, Veri düzenlenmesi ve analizi.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Seçmeli-I

Seçmeli-II

BASIC Programlama Dili

Bu dersin amacı BASIC programlama dilinin temellerini sunmaktır. Dersin içeriği algoritmik yaklaşım, program akış şeması, BASIC dilinde program hazırlanması, çalıştırılması, hatalarının bulunması ve denenmesini kapsar.

VI. YARIYIL
 

Biyoloji-IV (İnsan Biyolojisi ve Sağlığı)

Beslenme ve Sindirim Sistemi, Dolaşım sistemi, Solunum sistemi ve sağlığı, Boşaltım sistemi, Sinir sistemi ve duyu organları, Üreme sistemi, İskelet ve Kaslar.

Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları-II

İlköğretim 6-8 fen bilgisi takımlarıyla yapılabilecek deneyler.

Matematik Öğretimi

Matematik dersinde kullanılan öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreleri genel öğretim yöntemlerinin matematik öğretimine uygulanması, matematik ders kitaplarının içerdiği konuların öğretilmesinde uygulanacak özel öğretim yöntem ve stratejileri.

Sınıf Yönetimi

Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve (Örenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.

Özel Öğretim Yöntemleri-I

Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi.

Seçmeli-III

Seçmeli-IV

VII. YARIYIL
 

Fen, Teknoloji ve Toplum

Bilim okuryazar birey özellikleri ve bu özelliklere ulaşmada fen bilgisi öğretiminin ve fen bilgisi öğretmenin rolü, fen, teknoloji, toplum arasındaki ilişki.

Fen Bilimlerinde Özel Konular-I (Çevre bilimi)

Çevre ve çevreyi oluşturan faktörler, Eko sistemler ve biyosfer, Atık maddelerin geri kazanılma işlemleri, Çevre kirliliği ve kontrolü.

Biyoloji-V (Genetik)

Hücre bö1ünmesi, Mendel Kuramları, Çaprazlamalar, Mendel Kuramından sapmalar, insan genetiği, Mutasyonlar ve Moleküler genetik.

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programların eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi; kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılarından incelenmesi.

Okul Deneyimi-II

Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

Özel Öğretim Yöntemleri-II

Mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

VIII. YARIYIL
 

Fen Bilimlerinde Özel Konular-II (Yer Bilimi)

Yerküre, Suküre, Havaküre, Yerkürede aşınma ve aşınmaya etki eden faktörler, Ülkemizin yer altı ve yerüstü zenginlikleri ve bunların korunması, Bunlardan faydalanma yöntemleri.

Seçmeli-V

Rehberlik

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.

Öğretmenlik Uygulaması

Haftada bir tam gün ya da iki yanın gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).

 
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SEÇMELİ DERS TANIMLARI
V. YARIYIL – SEÇMELİ – I
 

Analitik Geometri

Düzlemde analitik geometri. Doğru, çember, konikler, koordinat dönüşümleri. Uzayda analitik geometri. Doğru ve düzlemin incelenmesi. Simetriler.

Temel Matematik

Trigonometri. Karmaşık sayılar. Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu. Çokgensel bölgeler, alanları ve hacimleri. İşlem ve özellikleri.

V. YARIYIL – SEÇMELİ – II
 

Laboratuvar Deney ve Teknikleri

Fen Bilimlerinde araştırma nedir? Araştırma nasıl yapılır? Laboratuvar  deney ve deney tekniği kavramları. Fen dersleri için laboratuvarda araç ve gereçlerin yerleşimi ve kullanım düzeyleri. Deney türleri, deney kılavuzu, laboratuvar  düzeyinde deney araç ve gereçleri, deney verilerinin değerlendirilmesi. Deney raporu hazırlanması. Deneylerdeki hatalar ve çeşitleri, hata hesapları, çeşitli deney uygulamaları.

İnsan İlişkileri ve İletişim

İnsanlar arası iletişim (ailede, okulda, alışverişte, iş yerlerinde vb.), etkin konuşma ve dinleme. Beden dili. Hak ve sorumluluklar. Değer yargıları ve iletişimdeki rolü.

VI. YARIYIL – SEÇMELİ – III
 

Vektörel Analiz

Düzlemde vektörler. Dik koordinatlar ve üç boyutlu vektörler. Vektörler üzerine işlemler. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler. Vektör değerli fonksiyonlar.

İlköğretim Matematikte Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme kavramları. İlköğretim matematikte ölçme ve değerlendirme. İlköğretim matematikte kullanılan ölçme araçlarının nitelikleri. Sınavların plânlanması, değerlendirme ve not verme. Test ve madde analizi. Temel istatistik bilgisi.

VI. YARIYIL – SEÇMELİ – IV
 

Besin Kimyası

Etiketler ve günlük değerler, besin piramidi, günlük besin alımı. Enerji olarak besin. Besinler. Yapıtaşı moleküller. Besindeki diğer maddeler. Besinlerin seçimi.

Fen Bilimlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Bilim nedir? Bilimsel bilgi; Araştırmanın tanımı, fen bilgisi eğitiminde araştırma. Bilimsel araştırmanın özellikleri. Fen bilgisinde bilgi edinme yolları. Betimsel araştırma ve deneysel araştırma. Fen bilgisinde problem seçimi, metodoloji, veri kaynakları ve rapor yazmada dikkat edilecek hususlar. Fen bilgisiyle ilgili araştırma önerisi. Araştırmanın değerlendirilmesi.

Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri

Genetik çeşitlilik, ekolojik çeşitlilik, bitki genetik kaynakları yönünden yurdumuzdaki durum.Tür çeşitliliği açısından ormanlarımız. Bitki guruplarının bölgelerimize göre yurdumuzdaki durumu. Hayvancılıktaki genetik kaynaklar. Tür çeşitliliği açısından hayvan faunasının durumu. Yurdumuzdaki doğal koruma alanları: Milli parklar, doğal parklar, koruma alanları .

VIII. YARIYIL – SEÇMELİ – V
 

Çevre Sağlığı

Çevre ve Sağlık, Çevre sağlık ilişkileri ve çevresel korunma, çevre sorunlarının sağlık üzerine etkileri, analizi ve değerlendirilmesi, çeşitli kirleticiler ve kirlenme, zararlı atık maddelerinin sağlık ve çevre üzerine etkileri

Bilim Tarihi

Bilim nedir? Bilimsel bilginin oluşumu ve gelişmesi; Bilim felsefesi; Ünlü bilim  adamları ve bilime katkıları.

Ses ve Işık (Akustik ve Optik)

İlerleyen dalgalar. Girişim, dalgaların yansıması ve geçişi. Harmonik dalgalar. Lineer dalgalar. Rezonans ses dalgalarının hızı.   Harmonik ses dalgalarının enerjisi ve şiddeti. Küresel ve düzlemsel dalgalar. Doppler olayı. elektromanyetik dalgalar; Işığın doğası. Huygens prensibi. Yansıma, kırılma, mercekler ve aynalar. Işık dalgalarının girişimi. Young deneyi.  Kırınım ve kutuplanma.     

Kaynak: ksef
Logged

Ayşe Enise Ersoy
Yeni Üye
*

Karma: 0
Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #1 : Mart 24, 2016, 01:25:35 ÖÖ »

Teşekkür ederiz. Ama bu bilgiler geçmiş senelere ait. Acaba bu sene için aynı bilgileri paylaşabilir misiniz? Sanırım bazı dönemlerde eksik. Bize daha kapsamlı bilgi verebilir misiniz?
Logged
gizembas
Yeni Üye
*

Karma: 0
Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #2 : Haziran 03, 2016, 01:03:01 ÖS »

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Ders Tanıtımında ders üzerine olan kazanımlar ve o kazanımların yapılması istenenler ve yapılması istenmeyenler kısmına da değinseydiniz daha çok yardımcı olabilirdiniz. Şimdiden teşekkür ederim.
Logged
silafen
Yeni Üye
*

Karma: 0
Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #3 : Şubat 27, 2017, 08:41:36 ÖS »

Fen bilimleri nedir?
Fen bilimleri, insanların maddesel çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği teknolojik bilgileri kapsayan akademik disiplinler grubuna denir. Gözlem ve deneye dayanan çalışmalarla elde edilen sistematik bilgilerdir.

Fen bilimleri, evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel yasalarla (kanunlarla) açıklamaya çalışır. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bu kanunlar, fen bilimlerinin diğer bilimlere olan üstünlüğünü gösterir.

Fen bilimleri, sosyal bilimlere göre daha objektiftir. Örneğin; her ülke kendi milli değerleri doğrultusunda Tarih bilimini yorumlarken; Fizik biliminde Ohm Kanunu, elektrik laboratuvarında bir deneyle ispat edilebilir.
Logged
Etiketler:
Sayfa: [1]
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer: